Ekskursija į Nekilnojamo Turto Registrą


Prieš kurį laika teko man proga pamatyti iš arčiau Nekilnojamo Turto Registro Centrą. Sis Registro Centras susijęs su Juridinio Asmens Registro Centru --- dalis to paties registro tik paprasčiausiai kituose patalpose. Sakyta kad Nekilnojamo Turto Registro Centras „sename pastate“ ir Juridiniu Asmenų Registro Centras naujai pastatytam dangoraižy. Iš visu Ekskursiniu Vizitu štai buvo mano pirmas. Per si vizitą aš su kėliom kitom specialistėm iš savo kabineto nuėjom Kudirkos gatvėn į šį Registro pastatą. Nuėję i vieta sutiko mus Registrų centro direktoriaus pavaduotojas Romualdas Kasperavičius. Jis aparode atnaujintas patalpas, rodydamas kabinetus ir susirinkimo kambarius. Mus toliau nuvedę i Bendra Susirinkimo kambarį kur mūsų lauke „Power Point“ pristatymas. Visi prisėdo prie stalo ir p. Kasperavičius pradėjo savo paruosta pristatymą. Nors buvau susipažinus su šią registro veikla (http://stazuote.blogspot.com/2009/07/nekilnojamo-turto-kadastras-ir.html) man buvo įdomų sužinoti kad Lietuvos Nekilnojamo Registro ir Kadastro Centras labai pažengęs ir net naudojamas kaip po vienas iš Europos pavyzdingiausiu sistemų. Pagal si registrą ne tik žmogaus vardas ir turtas yra registruojamas bet taip pat kadastrai (žemėlapiai), nuotraukos, sklypo ir pastato planai, bei specifine informacija kas liečiant pastato komunalinius mokesčius (utilities), senumą, ir vertinimą. Skirtingai kaip Amerikoj, šią informacija nėra vieša (public records) ir yra laikoma slaptai. Pats savininkas turi leidimą savo nuosava informacija matyti, bet negali savo kaimynu duomenis sužinoti.

Nors eilini žmones negali registru centru viešai naudotis, yra „Pirmoji duomenų gavėju klase“ kurioje susidaro visos įstaigos kurios gali viešai naudotis šia baze. Šioje klasėj randasi notarai, draudimo kompanijos, kredito įstaigos, advokatai, saugumo institucijos, bankai skolų išieškojimo įmonės, antstoliai, ir kiti asmenys kurie turi įstatymų nustatyta teise gauti duomenis apie asmenų turto turima. Yra taip pat antros ir trečios klases duomenų gavėjų kurie gali registro centru duomenis ribotai peržiūrėti ir naudoti.

Romualdas Kasperavičius toliau parode kaip šią duomenų baze veikia duodant pavyzdžius namo kurio duomenys jau suruošti bazėj. Matėm namo matus, nuotraukas, sklypo žemėlapius, ir informacinis puslapius apie pastato detales. Visi registruoti duomenys vienoj vietoj, ir labai aišku ir lengva naudotis.

Kilo man klausimu kad nors Lietuvos nekilnojamo turto registras labai organizuotas ir gana sklandžiai veikiantis kodėl 40 procentu gyvenamuoju vietų Lietuvoj neturi pilna adresą? Esu mačiusi priemiesčiuose ir kaimuose kad nebūna gatvių pavadinimų ar namo numerio. Kaip tada gali būti kad registro sistema tokia stipriai išsivysčius nors dar pagrindine registravimo informacija (būtent gatves pavadinimas) neegzistuoja? Atsakymas yra tai kad Nekilnojamo Turto Registras tiesioginiai registruoja žemes sklypą, ir namą, bet nebūtina turėti adresą. Nors adresą turėti svarbu ir Registru Centras ir Teisingumo Ministerijos Registro Departamentas skatina kad savivaldybes įvardintu ir oficialiai išskirstytu namu numerius ir gatves pavadinimus, tiesiog nėra nei Ministerijos nei Registro Centro valioj šią informacija sukurti arba priversti savivaldybes šią informacija sukurti.

Padiskutavus šią tema su bendradarbėm, taip pat kyla mintis adreso reikšmė ir svarbumas Lietuvoje. Žvelgiant iš savo Amerikietiškos pasaulėžiūros, aš neišsivaizduoju kaip šalis galėtu normaliai vykdyti registrą be žemes adresu. Giliau pagalvojus ir išgirdus kitu nuomones, adresas gal ir nėra toks būtinas dalykas Lietuvoj koks jis yra Amerikoj. Lietuvos dydis toks pat kaip „West Virginia“ o žmonių skaičius mažiau nei New Yorko miestas. Aišku Lietuvoj miestuose namai ir gatves pažymėtos, tačiau kaimuose žmones neturi adresu ir kai kurie gal mano kad jiems jų ir nereikia. Būna kad kaime tik testovi keletą nameliu, ir visi tu nameliu gyventojus pazysta. Čia gali išsiusti močiutei kaime laišką „Salomėja Idzeliene – Kaimynu Kaimas“ ir stebuklingai laiškas nueis be jokiu gatves pavadinimu ar namo numerio.

Nors be adresu žmones šiaip bei taip žmones susisiekia, adresu neturėjimas didele problema. Paštas, balsavimas, ir paprasčiausiai susisiekimas kliūna kai normalaus nurodyto adreso nėra. Kita bendradarbe pasakojo kad neseniai su šeima pastate namą Traku rajone 15 minučių nuo Vilniaus. Ji įregistravo savo namą Registru Centre, sumokėjo mokesčius, ir vis tiek savivaldybe nesuteikia jai adresą. Ji sake kad ji jau 3 laiškus yra parašius savivaldybei prasydama oficialaus adreso bet lyg šiol atsakymo nesulaukė. Yra savivaldybes darbas suteikti savo gyventojams adresą ir tai savivaldybes kalte kad šiais atvejais nepadaryta. Iš kitos puses sakoma kad savivaldybės neturi pakankamai pinigu, ypač pinigu skirti adreso davimui. Prieš pinigai yra paskirstyti adresavimo reikalams, pirmojoje vietoje gal yra svarbesni savivaldybes reikalai (t.y. apsauga, sveikata, šveitimas). Galu gale jei savivaldybe neturi jėgų pagrindinius žmonių rūpesčius sutvarkyti, kaip toliau galėtu jie gatvių pavadinimus ir namu numerius išdalinti.

Aplamai mano ekskursija i Nekilnojamo Turto Registrą išmokino tiek apie pati registrą tiek apie gilesnius reikalus miesto planavime ir tvarkoj. Smagu sužinoti kad Lietuvos Nekilnojamo Turto Registras vienas is stipriausiu ir geriausiai veikiančių registrų. Įdomu pabrėžti kad Lietuviai veda seminarus kitom šalim kaip geriau suorganizuoti savo registrą ir kadastrą.

Visit to a Notary


“A notary is an individual authorized by the state that gives legal effect to undisputed individual rights of natural and legal persons and legal facts, ensures the protection of lawful interests of such persons and the state.”

“Notaras yra valstybes įgaliotas asmuo, įvertinantis neginčijamas fiziniu ir juridiniu asmenų subjektines teises ir juridinius faktus bei užtikrinantis šių asmenų ir valstybes teisėtų interesų apsaugą”
Lietuvos Respublikos notariato įstatymo 2 straipsnis

In America the responsibilities of a notary vastly differ from the responsibilities of a notary in Lithuania (and most of Europe). While in America a notary is nothing more than a “free stamp” a person can receive from their local bank or attorney’s office, notaries in Lithuania do much more than just approve a person’s signature. A notary in Europe is a highly skilled profession which not only entails verifying signatures, but also checks the legitimacy of documents, prepares needed paperwork for registration and other services, and serves as the intermediary for legal transactions. Notaries are compensated by the individual seeking the services. They are state mandated but receive no state funding. In some transactions, a flat rate is paid for the services, and in other cases- a percentage of the value (Ex. Property) is taken.

Because the registration process that I am learning about within the Ministry of Justice inevitably uses the services of notaries, my director thought that it would be a valuable experience to meet with a notary in Vilnius and see first hand their involvement in this process. One afternoon last week, my director Klaidas Navickas and I walked to a neighboring notary office for this up-close look. A few steps past our Ministry of Justice and atop a hill (with panoramic views of the city) we entered a newly constructed office of Notary Snieguole Navickaite. Although my director and the notary have the same last name Klaidas joked that they are not officially related, adding “Navickas” is like a Lithuanian version of “Smith”. Both Klaidas and Snieguole graduated from Vilnius University with degrees in Law, and have kept in touch ever since. Any legal matters Klaidas has he brings to her.

Having entered the Notary office, we were greeted by a receptionist at the front desk, walking further to a common meeting room with a formal dining room and television, and finally to the sophisticated minimalistic office where Snieguole sat waiting for us. As common European etiquette my director pulled a bottle of sparkling wine from his bag, and a box of chocolate truffles placing them on the dining room style table thanking Snieguole for taking time to meet with us. Informal introductions began and once Snieguole and I were better acquainted, she began to show how she prepares and affirms documents. As one would expect, all notaries use a central electronic database to input information and while paper copies must still be sent and given to clients, the grunt of the work is done through a computerized system uniform to every notary in Lithuania. Snieguole described that she primarily prepared documents for the buying and selling of property – a process which I associated with the work of a Broker in the United States. Once the documents are prepared all parties are given a copy of the material, a copy is saved and archived by the notary, and a copy is brought (usually by the client) to the Rėgistrų Centras where it is registered in the national roster.

Serving as a “Broker” is only one aspect of the Notary’s jobs. Snieguole described the process of preparing and registering Final Testaments, and how ultimately it is the Notary who keeps the sealed Will---only releasing it upon a person’s death or upon the wishes of the writer. Snieguole said that while some people like to write the Will in her presence, others simply give her a sealed envelope which she notarizes, and laughs that “for all I know people are putting in pictures of their cats and giving them to me!.” Although it is optional to have a Notary look over the Testament, Snieguole cautioned that if a professional does not look it over, many problems with ownership and debt may arise when the time comes to inherit the goods/property. She then said that once a Final Testament is set, she informs the Hipotekas Registras “Central Mortgage Office” (the place with the misleading name that also registers wills) that she has in her possession that particular testament.

Also, in talking Snieguole, she voiced her memories of the cumbersome beginnings for notaries in Lithuania after Independence. Uniformity and order have come over time, and tools such as computers and internet speed up the process of verifying the authenticity of documents. Unlike the United States, Lithuania as a country has a more skeptical mentality. Where in most cases people would not think twice about the authenticity of a document or signature in the United States, I feel that business transactions and even innocent daily activities are done with caution. Former Minister of Justice Vytautuas Pakalniskis once said to me “You Americans believe in the good in people, us Lithuanians are skeptical about everything”. Of course in light of that happened with the financial scandals in US (i.e Bernie Madoff) I believe Americans will too naturally highten their skepticism, yet to contastantly live in a world of skepticism where any piece of paper brings the sent of skepticism is also not good. Safeguards essentially complicate the system, but perhaps allow Lithuanians a piece of mind.

All in all it was interesting meeting with Notary Snieguole Navickaite. Because the role of a notary is practically non-existent in America (even Jennifer Lopez is said to have the License to stamp), it was important for me to know how large their role in a society is. In learning more about this European system therefore, I understand a different approach to achieving the same order. Where attorneys and brokers take care of property and legal matters for example, a notary is responsible for the same duties.

Trip to the Central Mortgage Office


In learning about all of the aspects of the registry system in Lithuania my director organized a field trip to the Centrine Hipotekos Įstaiga - Central Mortgage Office.

This Mortgage Office has the following functions. It manages:

1. Mortgage Register

2. Register of Property Seizure Acts

3. Register of Wills

4. Register of Marriage Settlements

5. Register of Pre-nuptial Contracts

6. Submitting data concerning registers which are being managed; following the order provided by the legal acts

7. Determining connections and exchanging available data with the other registers of the State

8. Performing other functions prescribed by the legal acts.


Don’t let the name fool you! Although the formal title Central Mortgage Office instantly eludes that this body is purely a Mortgage registration office, it does (as listed) much more. Part of the reason why the name of this establishment is so deceiving is due to the fact that when a title for this entity was being thought of “Registru Centras” Registry Center was taken by the other organizations mentioned in the blog that register Legal entities and Property. There is talk of combining all of the registering bodies in Lithuania into one Registry Center, however this will take time. It was also suggested that when the Central Mortgage Office was formed, because it had the expertise and the technology to register things, in time it naturally received more responsibilities and things to register.

Three Registry Specialists from my department and I went to the Central Mortgage Office last week. Taking just a few minutes to walk over to the building, we entered and met the Director of Registry. The director- Antanas Baronas casually introduced himself, and quickly began scurrying through the labyrinth of hallways and narrow staircases, pointing out all the improvements they had made in the past few years. He stopped to point out a sequence of pictures of what the building looked like before the Ministry of Justice renovated it for the Central Mortgage Office. My eyes were shocked to see how dilapidated the building was before the reconstruction. While the basic form of the building still existed, the broken windows revealed weeds growing inside the rooms, and an open ceiling letting the elements into the architectural treasure. While in the United States such an eyesore would have long ago been torn down replaced by a CVS Pharmacy, yet in Lithuania the building was completely overhauled and now put to practical use. The building maintains it’s “Smetona Era” dignity and sits in an area highly tracked by tourists. It was a great financial and cultural investment to restore the building, and now workers and onlookers alike can respect it's restored beauty.

In addition to my architectural fascination with the building, I did also find what went on inside interesting! Continuing on the tour, the other girls and I entered a large executive style meeting room where a power point presentation and a Legal Staff sat formally around the table waiting for us. We were invited to be seated, and found pens and pads of paper placed in from of each of our seats. The lights dimmed, and the power point about the Central Mortgage Office began. An overview of the functions was displayed followed by statistical information regarding what the Central Mortgage Office registers and how the respective registries have changed over time. They cited how the economic crisis has increased Property Seizure Acts (growing from a handful a week to 20 a day) and how the mortgage register has decreased because people are no longer buying homes at the same rate as a few years ago. Regarding the register of pre-nuptial contracts, I found it interesting that this practice is not very popular and as one specialist said “eludes that a person is thinking about divorce before they are even married”. Interestingly enough, the divorce rate in Lithuania is similar to that in the United States and I gather that the more westernized Lithuania becomes, the more such practices will be used.

Regarding the Register of Wills, I found it interesting to learn that all wills are endorsed by a Notary, kept by the Notary, and registered in the Register of Wills at this Central Mortgage Office. I asked the question - if the Will is kept in the hands of a Notary, why further register it. The answer is that many times family members mentioned in a person’s final testament are unaware who the Notary holding on to the will is. The Will itself is kept as an utmost secretive sensitive document, and will only be shown to anyone with the approval of the writer (and obviously becomes open in the event of the writer’s death). Sometimes the Notary may die or move offices, and relatives have a hard time retrieving the final written statement. The Registry of Wills therefore serves as a general database that does not contain the secrets of the final testament, rather makes note of the Notary (name, address) holding on to the paper.

During my trip to the Lithuanian Central Mortgage Office, I further gained understanding regarding the process and bodies involved in the registration process. This field trip clarified the misconceptions I had regarding the title of the establishment, and allowed me to analyze and make conjectures about the Lithuanian economy based on the graphs and expert analysis that was presented to me. I believe that I am gaining a “micro” look into on small part of the Lithuanian Governmental System, but from this one small part I gain a deeper grassroots understanding of what is going on. The structure and function of something as simple as a “registry” gives me deep insight into all other facets of the political system.

Paskutiniai (nors dar ne paskutiniai) Ispudziai


Nežinau net kaip apibudinti savo paskutinius įspūdžius apie stažuote ir gyvenimą Lietuvoj. Manau kad galėčiau pradėti sakydama kad mano laikas toks prasmingas ir įdomus buvo dėka labai malonių ir dosnių žmonių. Nuo darbovietes Teisingumo Ministerijoj iki nauju pažinčių mieste ir kaime, man ne tik gamta ir vietove palieka įspūdi, bet ir tie žmones kurie mane ten priėmė. Iš savo stažuotes atsiimu visiškai nauja būdą žiūrėti i užsienio juridinę veiką, registravimą, ir valstybes įtaką kuriant ir atnaujinant įstatymus ir nuostatus. Man buvo proga dirbti ir bendrauti su žmonėmis teises srity, ir tai padeda man pačiai spręsti ar aš tokius darbus ar mokslus norėčiau siekti. Šią stažuote suteikia man proga naudotis savo lietuviu kalba ir politiniu mokslu žinias, ir tuo pačiu aš gerai jaučiuos kad profesinėje aplinkoje sugebėjau susikalbėti ir savo nuomone pasidalinti.

Visit to Seimas


During a routine meeting with my director Klaidas Navickas, I mentioned my interest in visiting the Lithuanian Seimas or Senate. To my surprise, the very next day he contacted an old colleague who hospitably agreed to give me a tour of the building and also further explain the structure of this political body. That same day I made my way over to the Seimas (conveniently located on the same street as the Ministry of Justice) and after a security check and showing proper identification, I was given a badge and let into the building. Once inside I was greeted by Irma Leonaviciute, a woman who formerly worked at the Ministry of Justice in the Department of Registry under my director. For the last year Irma has been working for the Seimo Teises ir Teisėtvarkos Komitetas – a committee involved in analyzing and drawing conclusions of bills and amendments before they are formally discussed during a Seimas session. She would be the one to lead me around the building and describe the order and schedule of what goes on in this political unit.

We started the “tour” in her office where Irma gave me a variety of information about Seimas, including a monthly magazine for Seimas members and a DVD usually only given to international representatives from different countries. She showed me the offices that she works with all along making connections and examples of similar American political positions or groups. She led me through long corridors with all of the offices of Seimas members, and showed me committee meeting rooms where the members meet to discuss their committee’s platforms and ideas. Along the hallway walls hung headshots of former members of the Seimas. Periodically we would stop and talk about a familiar face or name. From the faces of political leaders she created a web of connections of people and their political involvement. She cited the transfer of political ideologies from different political party groups, and highlighted the political paths people took to gain their positions. Having led me through the Seimas hallways we then made our way to different buildings and areas. We took a moment to stop at the old Seimas meeting room – a room which I remember seeing on television during the time of Lithuanian Independence in 1990. Irma mentioned that the current Lithuanian President: Dalia Grybauskaite, was also inaugurated in this hall a just few weeks ago.

We continued our tour and stopped again when passing an interesting above ground bridge that connects two of three Seimas buildings. Irma said that the project to connect the two buildings became very controversial when construction went over budget. Personally she said that the bridge is very convenient to have especially during the winter months. Having crossed the bridge, we ended up in the newer part of the Seimas complex. The offices where we had just come from were considerably more grey and drab than the brighter friendlier area we entered. Irma took me to an open area overlooking a front courtyard with tall stately iron gates. Looking out the window onto the courtyard Irma described that when “important international people” come, they open the large iron gates and role out the red carpet for the diplomatic welcome. The foreign dignitaries are then led into the bright open room that we were standing in, and some type of formal greeting is given. This welcome room was nicknamed the baseinas or swimming pool for its open floor plan with a lower central portion prime for a meeting or concert. It really did vaguely resemble a shallow swimming pool! The back wall was covered in bright yellow and orange stained glass, and the walls of the “swimming pool” were covered in the latest art exhibit. Irma mentioned that this area always has artwork on display, unfortunately she rarely has time to see them all!

We continued our tour through hallways and staircases, and ultimately ended up in the actual Seimas meeting area. Similar to what one would expect, the doors to the Seimas auditorium were closed and flat screen televisions resembled windows on the wall letting onlookers peak into what was going on inside. We opened the door and entered the second floor of the auditorium. A glass banister and half-wall was all the separated us from the actual meeting taking place on the first floor below. A wooden nutty monotone interior highlighted the large horizontally hanging Lithuanian flag at the crown of the assembly hall. There were distinct speaking voices with a constant hum of others talking and reacting

Where we were standing on the second floor our eyes were met with a few rows of theatre style seats, and a group of mothers with their children intensely listening to the discussions down below. We made our way around the curve of the second floor past five or six cameras and a group of casually dressed journalists to find a private section of seats to sit down in. We began to listen to the proceedings, and Irma began commenting on the members that were speaking and the party platforms they were representing. I found it to be a great treat to watch such proceedings with someone who knows the “inside scoop” and rumors associated with the members. She also explained to me that the amendment they were discussing was a very important controversial topic. She said that usually Seimas meetings are fairly dry and rhythmic, however today’s topic had an audience, and the attention of the media. What was this controversial topic that journalists and even mothers with their children gathered for?

In Lithuania, as in other European countries, mothers are given up to 2 years of maternity leave with 100% of their salary compensated their first year and 85% of their salary compensated their second year at home with their child. The government provides this compensation from social security funds and uses these funds not only to help families maintain their standard of living and provide for their family, but also to stimulate population growth. Now during the economic crisis that has hit the world, Lithuanians have been hit arguably harder than others. The bold economic growth Lithuania experienced in previous years provided more to loose during this current recession. Therefore, when government funds quickly began to dwindle with not enough money to handle all of the public funding it had promised, concessions needed to be made- thus the amendment to Motinystes Išmoka - Maternity Pay. While the amendment to the maternity pay would only lesson the percentage of money given to new mothers, the amendment would undermine what was promised, which is why when we entered the auditorium we saw mothers and children in silently protesting against the amendment.

I stayed with Irma well after work hours watching the debate take place. The Seimas members voted and re-voted different variations of the amendment, and on a large projected panel one could see the way every individual voted (or chose not to vote). Conservatives and Liberals debated the notions of value and family versus reality and debt. At the end of the debate, it was finally decided that the Maternity pay would be decreased by 10% stipulating that the floor of funding a person could receive would be no less than minimum wage.

I left the Seimas that evening full of new insights and thoughts. I really appreciated the time and effort Irma Leonaviciute took to so patiently explain inside information I would have otherwise never received. This trip to the Seimas also encouraged me to think about social issues in the United States. In Lithuania a 10% decrease in maternity pay was so widely debated, when Maternity Pay and other social guarantees for all American women does not even exist.

Nekilnojamo Turto Kadastras ir Registras

Nekilnojamo turto kadastro, Nekilnojamo turto registro ir turto vertinimo padaliniai – seniausia ir labiausiai išplėtota Registrų centro dalis.

Registrų centro nekilnojamojo turto kadastro ir registro padalinių svarbiausias uždavinys – administruoti kadastro ir registro sistemą, tvarkyti integruotą kompiuterinį duomenų banką, užtikrinti savininkams teisių į nekilnojamąjį turtą valstybės garantijas.

Pagrindiniai Nekilnojamojo turto registro plėtros veiksniai – nekilnojamojo turto restitucija, valstybinio turto privatizavimas, naujos statybos bei esamų statinių rekonstrukcija. Integruoti, išsamūs ir teisinį statusą turintys nekilnojamojo turto kadastro ir registro duomenys yra gyvybiškai svarbūs šiems procesams.

Pažymėtina, kad parengimo registruoti darbus (kadastrinius matavimus, individualų vertinimą) Registrų centro specialistai atlieka lygiavertėmis sąlygomis konkuruodami su privačiais matininkais ir vertintojais.

Ne kartą buvo teigiamai vertinami ir kiti nekilnojamojo turto kadastro ir registro duomenų bazės technologiniai ir programiniai sprendimai. Daugiatikslė nekilnojamojo turto registro duomenų informacinė sistema pripažinta viena pažangiausių Rytų ir Centrinėje Europoje. Lietuviškoji informacinė sistema dar prieš įstojimą į ES buvo įtraukta į pažangiausių Europos šalių bendrą projektą EULIS (Europos Sąjungos nekilnojamojo turto informacinė sistema).

2003 metais Registrų centro nekilnojamojo turto vertintojai, pasinaudoję registro duomenų baze ir išsamiai išanalizavę sandorių rinką, atliko pirmąjį masinį žemės vertinimą bei sudarė vidutinių žemės rinkos verčių žemėlapius. Už šį darbą jie pelnė Tarptautinės turto vertintojų mokesčiams organizacijos apdovanojimą. Už sukurtą masinę nekilnojamojo turto vertinimo sistemą 2007 metais prestižiniu apdovanojimu „Excellence in Valuation“ Registrų centrą apdovanojo tarptautinis Pajamų reitingavimo ir vertinimo institutas (Institute of Revenues, Rating & Valuation).

Svarbiausios Registrų centro funkcijos tvarkant nekilnojamojo turto kadastrą ir registrą:

registruoti nekilnojamuosius daiktus, daiktines teises į juos ir juridinius faktus;

atlikti nekilnojamojo turto kadastrinius matavimus;

atlikti kadastrinių matavimų bylų patikrą ir įvesti duomenis į kadastro duomenų bazę;

organizuoti ir atlikti nekilnojamojo turto rinkos tyrimus;

atlikti individualų ir masinį nekilnojamojo turto vertinimą;

sudaryti ir publikuoti Nekilnojamojo turto kadastro ir verčių žemėlapius;

rengti ir publikuoti Nekilnojamojo turto registro ir nekilnojamojo turto vertinimo statistinius duomenis;

teikti valstybės institucijoms, fiziniams ir juridiniams asmenims Nekilnojamojo turto kadastro ir Nekilnojamojo turto registro duomenis, geoduomenis, žemėlapius ir rinkos tyrimo duomenis.

Juridinių Asmenų Registras JAR

Juridinių asmenų registras, pradėjęs savo veiklą 2004 m. sausio 1 d., buvo kuriamas, sujungus juridinių asmenų registravimą Kultūros ministerijoje, Sveikatos apsaugos ministerijoje, Švietimo ir mokslo ministerijoje, Teisingumo ministerijoje, Ūkio ministerijoje, Lietuvos Banke, Statistikos departamente prie Lietuvos Respublikos Vyriausybės, dešimties apskričių viršininkų administracijose, šešiasdešimtyje savivaldybių institucijų.

Standartizuojant registravimo procedūras, buvo nustatytos trys juridinių asmenų steigimo dokumentų atitikties galiojančiai teisei vertinimo institucijos: juridinio asmens ar jo padalinio dokumentų tikrumą, steigimo dokumento atitikimą įstatymų reikalavimams ir faktą, kad juridinį asmenį įregistruoti galima, tvirtina notaras; politinių partijų ir religinių bendruomenių dokumentus tikrina Teisingumo ministerija; profesinių sąjungų, biudžetinių įstaigų ir kitų teisės aktais įsteigtų viešųjų juridinių asmenų dokumentai pateikiami tiesiogiai valstybės įmonei Registrų centrui.

Juridinių asmenų registre taip pat kaupiami duomenys apie fizinius asmenis, galinčius sudaryti sandorius juridinio asmens vardu, kartu su tų asmenų parašų pavyzdžiais, įmonių pateikti metinės finansinės atskaitomybės dokumentai ir t. t.

Juridinių asmenų registro duomenys, registre kaupiami dokumentai ir kita registrui pateikta informacija yra vieša. Visiems asmenims suteikta galimybė susipažinti su Juridinių asmenų registro duomenimis ir dokumentais, tarp jų ir su finansinės atskaitomybės, turto vertinimo ataskaitomis, duomenimis apie įmonės teisinį statusą (reorganizavimą, bankrotą, likvidavimą). Tai padeda užtikrinti Lietuvos verslo skaidrumą, patikimumą ir patrauklumą.

Svarbiausios Registrų centro funkcijos tvarkant Juridinių asmenų registrą:

registruoti, įtraukti ar įrašyti į registrą juridinius asmenis, filialus bei atstovybes, jų duomenis, dokumentus ar informaciją;

laikinai įtraukti į registrą juridinio asmens pavadinimą;

suteikti ir įregistruoti juridiniam asmeniui paramos gavėjo statusą;

inicijuoti juridinio asmens likvidavimą;

teikti ir skelbti registro informaciją, teikti registre saugomų dokumentų kopijas valstybės institucijoms, fiziniams ir juridiniams asmenims.